FB

Om Sjölösa Entreprenad

 

Allt startade med ett hål…

Sjölösa startade med framförallt håltagning och rivning som specialité. Med tiden har vi vuxit och breddat oss och gör nu alltifrån nybyggnation av hus, gräver för och gjuter grunder, renoverar lägenheter, dränerar etc. Detta tycker vi är väldigt roligt och vi avser fortsätta växa vidare i samma takt som vi gjort under de senaste åren

Det är Johan Nilsson och Peter Neuendorf som står bakom Sjölösa Entreprenad AB. De är två lokala grabbar som själva jobbat som anställda under många år i branschen och det är något vi är stolta över. För oss är det självklart att ledningen för ett företag bör ha erfarenhet av att själva jobba med grundverksamheten. 

Vi har egen erfaren personal inom företaget för våra huvudområden men har också under åren samlat på oss goda kontakter med andra ansedda hantverksföretag i Skaraborg. Detta har gjort att vi under de senaste åren har kunnat bredda vårt utbud av tjänster inom byggsektorn. Är det någon kompetens vi saknar inom företaget så har vi betrodda andra firmor vi kan ta in som vi samarbetat med upprepade gånger. Det är en del av vår styrka.

Sjölösa Entreprenad Peter Sågar

Endast det bästa är gott nog

9

Miljövänliga val i alla material

Vi försöker så långt som möjligt bara använda oss av miljövänliga material och bygg- och rivningsmetoder

9

Jobbet görs med högkvalitativa redskap

Vi jobbar alltid med redskap och maskiner av hög kvalitet, du ska känna att jobbet görs på bästa möjliga sätt!

9

Välplanerade och ekonomiskt genomtänkta jobb

Vi vill att du ska känna att ditt projekt håller kalkylerna och att du har koll på vad varje insats kostar. Du får med oss en partner som ger dig full insyn i hur byggbudgeten byggs upp.

Års samlad erfarenhet i byggbranschen

Färdiga grunder

ANSTÄLLDA

UPPTAGNA HÅL OCH VÄGGAR

Kontakta oss

u

Vill du veta mer om oss på Sjölösa och våra kompetenser?

Du är varmt välkommen att kontakt oss! Vi finns tillgängliga både via telefon och mail

Tåstorp Kohagen 2, 54193 Skövde

073-1801311

info@sjolosa.se

Urban-bistro-Skövde-Peter-Neuendorf-Sjölösa-Entreprenad-3